Ο υπερσύγχρονος κλειστός Μαγνητικός Τομογράφος ΑVANTO 1,5T της SIEMENS, με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας είναι ένα από τα κορυφαία μηχανήματα της μαγνητικής διαγνωστικής απεικόνισης. Εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες ακολουθίες και τα τελευταία λογισμικά προγράμματα, πραγματοποιεί όλες τις βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας σε σημαντικά περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης και με εξαιρετικά μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Ο σχεδιασμός του μαγνήτη είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τον εξεταζόμενο με αποτέλεσμα την άνετη παραμονή του και τη μείωση της κλειστοφοβίας κατά την εξέταση.

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) οφθαλμικών κόγχων, προσώπου ή/και αυχένα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, orbit, face, and/or neck; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 70540

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) κροταφογναθικής άρθρωσης

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, temporomandibular joint(s)

Κωδικός Γεσύ  – 70336

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία Εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, brain (including brain stem); without contrast materia

Κωδικός Γεσύ  – 70551

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων), σπονδυλικός σωλήνας και περιεχόμενα, αυχένας, χωρίς σκιαγραφικό μέσο

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, spinal canal and contents, cervical; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – 72141

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) πυέλου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, pelvis; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 72195

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) άνω άκρων εκτός από αρθρώσεις, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, upper extremity, other than joint; without contrast material(s)

 

Κωδικός Γεσύ  – 73218

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία μαστού χωρίς και/ή με σκιαγραφικό μέσο(α), αμφοτερόπλευρη

-Magnetic resonance imaging, breast, without and/or with contrast material(s); bilatera

 

Κωδικός Γεσύ  – 73221

Duration: 25 minutes

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) οποιασδήποτε άρθρωσης του άνω άκρου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of upper extremity; without contrast material(s)

 

Κωδικός Γεσύ  – 77059

Duration: 25 minutes

-Magnetic resonance imaging, cervical and dorsal spine, or cervical and lumbar spine, or lumbar and dorsal spine; without contrast material

 

Κωδικός Γεσύ  – CY069

Duration: 45 minutes

-Magnetic resonance imaging, whole spine; without contrast material

 

Κωδικός Γεσύ  – CY070

Duration: 60 minutes

-Magnetic resonance imaging, enterography, without contrast

 

Κωδικός Γεσύ  – CY075

Duration: 30 minutes

-Magnetic resonance imaging, pelvis and prostate; without contrast material(s)

 

Κωδικός Γεσύ  – CY076

Duration: 40 minutes

-Magnetic resonance imaging, pelvis and rectum without contrast material(s)

 

Κωδικός Γεσύ  – CY077

Duration: 40 minutes

-Magnetic resonance imaging contrast agent

-Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής τομογραφίας

Κωδικός Γεσύ  – CY054

Duration: 5 minutes

-Μαγνητική αγγειογραφία κεφαλής, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, head; without contrast material(s)

 

Κωδικός Γεσύ  – 70544

Duration:  10 minutes

-Μαγνητική αγγειογραφία αυχένα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, neck; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 70547

Duration:  10 minutes

-Μαγνητική αγγειογραφία πυέλου, με ή χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, pelvis, with or without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 72198

Duration:  45 minutes

-Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής αγγειογραφίας

-Magnetic resonance angiography contrast agent

 

Κωδικός Γεσύ  – CY057

Duration:  10 minutes

-Μαγνητική αγγειογραφία κοιλίας, με ή χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, abdomen, with or without contrast
|material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 74185

Duration:  45 minutes

10 Filiou Zanettou, Limassol 3021, Cyprus

Καλέστε μας τώρα στις

Καλέστε μας τώρα στις

+357-25818585

Στείλτε μας email στο

Στείλτε μας email στο

Xraymed@kotziamanis.com.cy

Book Online

Book Online

Coming Soon